மூக்கை மூடிட்டு படிங்க!

Top Post on IndiBlogger
0

...நீண்ட நாளாய் இந்த சந்தேகம் பலருக்கு உண்டு என நினைக்கிறேன். யாரிடம் கேட்பது என தெரிந்திருக்காது. சிறுநீர் கழிப்பதை ஏன் ஒண்ணுக்குன்னு (Number 1) சொல்றாங்க? மலம் கழிப்பதை ஏன் ரெண்டுக்குன்னு (Number 2) சொல்றாங்க?..

Read this post on pazhaiyapaper.com


Raj Kumar

blogs from Chennai