रंग पाण्याचे

6

खालील कवितेत २६ वेळा पाणी शब्द आला आहे व वैशिष्ट्य असे, की प्रत्येक वेळी पाणी या शब्द&#...

Read this post on komalmankar1997.blogspot.in


Komal P Mankar

blogs from Wardha