அ...ஆ...இ...ஈ...தமிழனாய் வாழ்த்துகிறேன்!

9

இன்று தமிழர் திருநாள். நல்லதொரு கவிதையில் வாழ்த்துச் சொல்ல விழைந்தேன். கற்பனை கைகொடுக்கவில்

Read this post on kadavulinkadavul.blogspot.com


pasiparamasivam

blogs from tamilnadu