കര്‍ഷകന്‍

Top Post on IndiBlogger
6

കൃഷിയും കറവയുമായി അല്ലലില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പൊന്നയ്യന്‍റെ ജീവിതത്തിനു മുകളില്‍ കാലവര്‍ഷം ഇടിത്തീ പോലെ പെയ്തത്. വെള്ളം കയറി കൃഷി നശിച്ചതോടെ

Read this post on writtenbymanoj.com


Manoj

blogs from Kerala