9

കാട്ടിപറമ്പിലെ ബേബിച്ചായന്‍ അടുത്തിടെയാണ് തറവാട് വീട് പൊളിച്ച് പുതിയ വീട് വച്ചത്. പക്ഷേ അമ്മച്ചിയുടെ നിര്‍ബന്ധം കാരണം പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള അവരുടെ പഴയ മുറിയും

Read this post on writtenbymanoj.com


Manoj

blogs from Kerala