சாக்லேட் பிரவுனி

2

இந்த சாக்லேட் பிரவுனிகள் மிருதுவாகவும் மென்மையாகவும் மிகவும் சுவையாகவும் இருக்கும். சாக்லேட் பிரவுனிகள் பெரும்பாலும் ஐஸ்கிரீம்களோடு சேர்த்து பரிமாறப்படுகின்றன

Read this post on awesomecuisine.com


Praveen Kumar

blogs from Chennai