சாதி வெறி இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு வந்துவிட்டது ஆனால் இன்னும் கெளரவக் கொலைகள் மட்டும் இங்கு வந்து சேரவில்லை

Top Post on IndiBlogger
2

Top Tamil Blogger, Indian politics, social issues, film, technology, recipes, , humor, cartoon, woman, Facebook, Twitter, Youtube, honeymoon,

Read this post on avargal-unmaigal.blogspot.com


maduraitamilguy

blogs from chennai,Tamil Nadu