ശംഭോ മഹാദേവാ...

0

രാമുവിന്‍റെ കുടുംബത്തില്‍ ഊണ്‍മേശക്ക് ചുറ്റും പലപ്പോഴും പല ഊഷ്മള സംവാദങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് . ഒരു ദിവസം രാത്രി മകന്‍ രോഹന്‍ ഒരു പ്രസി...

Read this post on ravin2010.blogspot.com


Ravindra Nathan

blogs from New Delhi