ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಶಾಪ

1

ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆವು ಶಾಪ ವೀಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ತಂದೆವು ಪಾಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಂದ್ರಚಾಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿಯಂತೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಕು ಬಾ...

Read this post on cpravikumar-kannada.blogspot.com


CP Ravikumar

blogs from Bangalore