வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனும்

2

 2921. வாசிப்பும் எழுத்தும்தான் நம்மை உயிர்ப்பிக்கின்றன. இல்லாவிட்டால் என்றோ சருகா...

Read this post on honeylaksh.blogspot.com


Thenammai Lakshmanan

blogs from Germany