આ છે દુનીયા ની સૌથી ફાસ્ટ કાર – કોનીસએગ જેસ્કો

3

જીનીવા ઓટો શો માં લોન્ચ થઇ દુનીયા ની સૌથી ફાસ્ટ કાર કોનીસએગ કંપની એ બનાવેલ જેસકો કાર. આ કાર એક સુપર

Read this post on techgujarati.com


Tejas Lodhia

blogs from keshod