ஃபோக்ஸ்வேகன் டி-ராக் எஸ்யூவி கார் ரூ. 19.99 லட்சம் விலையில் இந்தியாவில் அறிமுகம்…!

Top Post on IndiBlogger
4

ஃபோக்ஸ்வேகன் இந்தியா நிறுவனம் டி-ராக் கார்கள் இந்தியாவில் 19.99 லட்சம் ரூபாய் விலையில் (எக்ஸ் ஷோரூம் விலை இந்தியாவில்) விற்பனைக்கு வந்துள்ளது.

Read this post on autonews360.com


Auto News

blogs from Chennai