அட்சய திரிதியைக் கோலங்கள் - 4. ATCHAYA THIRITHIYAI KOLAMS

0

அட்சய திரிதியைக் கோலங்கள் - 4. ATCHAYA THIRITHIYAI KOLAMS பாரதம் எழுதியது. நேர்ப்புள்ளி 11 - 7 வரிசை, 9 7,5,3,1.  இந்தக் கோலங்கள் 13. 5. 202...

Read this post on muthukkolangal.blogspot.com


Thenammai Lakshmanan

blogs from Germany