மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களுடன் புதிய மாருதி டிசையர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் கார் விற்பனைக்கு அறிமுகம்- விலை ரூ.5.89 லட்சம்!

Top Post on IndiBlogger
4

மாருதி சுசுகி நிறுவனம் புதிய டிசையர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் கார்களை இந்தியாவில் 5.89 லட்சம் ரூபாய் துவக்க விலையில் அறிமுக செய்துள்ளது. இதில் LXi மெனுவல் வகைகள் 5.89 லட்ச ரூபாயிலும், டாப் எண்ட் வகையான ZXi+ வகைகள் 8.80 லட்ச ரூபாய் விலையிலும் கிடைக்கிறது.

Read this post on autonews360.com


Auto News

blogs from Chennai