மோடி என்ன செய்தார்? | 5 | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை, சத்தான உணவு, போக்குவரத்து செலவு அனைத்தையும் கொடுத்துத் தயார் படுத்த வேண்டும் என்பதே நோக்கம்.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai