1

Khud Se Buraiyon Mein Muftala Hokar Apne Halato Ko Dosh Diya Karte Hai.... Khud Nahi Hai Abhi Tak Imaan Par Kamil Jo Logo ko Dawat-e-I...

Read this post on aasimkhan22.blogspot.com


Mohd Aasim Khan

blogs from Chandpur district Bijnor