கள்ளக்குறிச்சி கலவரம் | காரணம் யார்? | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

தமிழகத்தில் நடந்த மிக மோசமான வன்முறைகளில் கள்ளக்குறிச்சி கலவரம் ஒன்றாகி உள்ளது. வன்முறையை எந்தக் காரணத்துக்காகவும் ஆதரிக்காதீர்கள்.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai