உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி என்ன சொல்ல வருகிறார்? | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் நுபுர் ஷர்மா கூறிய கருத்துக்கு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி சூர்யகான்ட் கடுமையான கண்டனத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai