அமெரிக்க டாலர் மதிப்புக் குறையாதது ஏன்? | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

டாலரின் முக்கியத்துவம், தேவை அதிகம் என்றாலும், அதிகமாக அமெரிக்க டாலர் பயன்படுத்தப்படுவது கச்சா எண்ணெய் தேவைக்காகவே.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai