திராவிடரா? தமிழரா? | எதில் பெருமை? | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

திமுக 2021 ல் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகே திராவிடம் குறித்த பேச்சுகள் அதிகம் எழத்துவங்கி திராவிடரா? தமிழரா? விவாதங்கள் தொடர்ந்து கொண்டுள்ளன.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai