வெரிகோஸ் நோய் என்றால் என்ன? | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

வெரிகோஸ் ஒருமுறை வந்து விட்டால், அவ்வளவு சீக்கிரம் சரியாகாது. சிலருக்கு சரியாகலாம், பலருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் அதோடு தொடர வேண்டும்.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai