3

Apni jhooti shaan or ruab mujhe dikhata hai Har mauke par mujhe neecha dikhata hai Tu jane kya sochkar mujhe dabata hai Mene hi tujhe pa...

Read this post on aasimkhan22.blogspot.com


Mohd Aasim Khan

blogs from Chandpur district Bijnor