नई सुबह के लिए

7

थक गया हूँ बहोत थोड़ा सोने दो जगाना है मुझे नई सुबह के लिए

Read this post on kavishashi.com


Shashiprakash Saini

blogs from Navimumbai