रुटीनात आहेस तू रोज माझ्या तु

12

परीघातली धाव कंटाळवाणी तरी त्यातही एक आहे मजा रुटीनात आहेस तू रोज माझ्या तुला पाहणे, स्पर्श मलम

Read this post on ranjeetparadkar.com


Ranjeet Paradkar

blogs from Aurangabad