”விசாரணை- முகவரியற்ற,குரலற்ற அப்பாவிச் சமூகத்தின் மீதான பார்வை”

2

முதல் வரியைக் கூட என்னை பதிவிட விடாமல், என் சிறு இதயத்தையும் அதையும் விட சிறிய மூளையையும் பாதி

Read this post on karthikpalaniappan.blogspot.com


Karthik Sambanthan.PL

blogs from Chennai