स्वामींचे नाम खरच मनाला खुप आधार व सुख देते | सर्व संकटांचे निवारण करते | समर्थ हे नाम सुख दे मना

Top Post on IndiBlogger
21

स्वामींचे नाम खरच मनाला खुप आधार व सुख देते. सर्व संकटांचे निवारण करते. समर्थ हे नाम सुख दे मना

Read this post on tochieksamarth.blogspot.com


Chetan Thakare

blogs from Nashik