Shri Datta Stavam Stotram | श्री दत्त महाराजांचे दिव्य दत्त स्तवम स्तोत्र

Top Post on IndiBlogger
24

।। श्री गणेशाय नमः ।। भूतप्रेतपिशाचाध्या यस्य स्मरणमात्रतः ।। दूरादेव पलायत्ने दत्तात्रेय नमामि तम्  ।।१।। यंनामस्मरणादैन्यम पापं ता...

Read this post on tochieksamarth.blogspot.com


Chetan Thakare

blogs from Nashik