பார கோடா மீன் சால்னா மீன் வறுவல்

2

பார கோட என்ற மீன் சீலா மீன் போல இருக்கும் ஆனால் ஒரு முழ நீளம் சின்ன மீனாக இருக்கும், அதில் செய்த

Read this post on samaiyalattakaasam.blogspot.com


Jaleelakamal

blogs from Dubai