குர்ஆன் மனிதர்களுக்கு போதிப்பது என்ன?

3

குர்ஆன் மனிதர்களுக்கு போதிப்பது என்ன?  சிறு தொகுப்பு!!  1. அல்லாஹ்வுக்கு எதையும்/எவரையும் இணைய

Read this post on jaleela-duwa.blogspot.com


Jaleelakamal

blogs from Dubai