Find by
Sudheer Maurya from Kanpur presently Mumbai

kalam se..

sudheer-maurya.blogspot.com
Sudheer Maurya, Kanpur Presently MumbaiMahesh Barmate from Jabalpur

Maahi

mymaahi.blogspot.com
Mahesh Barmate, Jabalpur

Vishal Gaurav from New Delhi

Aaj Jaane Ki Zid Na Karo

aaj-jaane-ki-zid-na-karo.blogspot.com
Vishal Gaurav, New Delhi


Albela Khatri from surat

Kavi Sammelan

hindikavisammelan.blogspot.com
Albela Khatri, Surat

Mohinder from Delhi

Dilkadarpan

dilkadarpan.blogspot.com
Mohinder, Delhi